Заштита генетских података

„24ГЕНЕТИЦС, СЛ“ (у даљем тексту, 24Генетицс) гарантује заштиту ваших личних генетских података, стриктно у складу са одредбама Закона 14/2007 од 3. јула 2007. о биомедицинским истраживањима и, поред тога, одредбама Органског закона 15/1999, од 13. децембра 1999., о заштити личних података (да бисте сазнали о нашој општој политици приватности или општој заштити личних података, погледајте документ приказан на веб страници 24Генетицс: „ОПШТА ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ“).

Пошто сте преузели ову фундаменталну обавезу, у овом документу ћемо вас обавестити о месту где ће се извршити ваша ДНК анализа (ако сте уговорили ову услугу), о идентитету особа које ће имати приступ вашим резултатима (ако их има) или ваше генетске податке (ако сте већ директно дали РАВ ДАТА са својим генетским подацима), одредиште вашег биолошког узорка на крају анализе (ако постоји), складиштење ваших генетских података и коришћење таквих података, и изузетан пренос ваших генетских информација на ваше биолошке чланове породице.
Уговарањем услуга 24Генетицс-а, разумемо да сте прочитали и разумели услове који се односе на информације о заштити генетских података, дајући своју сагласност у том смислу.

 

И. МЈЕСТО ИЗВОЂЕЊА ГЕНЕТИЧКЕ АНАЛИЗЕ (УКОЛИКО ЈЕ ПРИМЈЕЊИВО)

У случају уговарања услуге која укључује генетску анализу, то ће бити обављено у лабораторији која се налази у Данској, Смедесковвеј, бр.º 38, Галтен, 8464; специфична анализа егзома биће обављена у лабораторији која се налази у Лугу, ц/ Мариа Барбеито, н.º 61, ПАРКУЕ ЕМПРЕСАРИАЛ АС ГАНДАРАС; и, на крају, такође специфична анализа генома биће обављена у лабораторији која се налази у Гранади, Плаза Циудад де лос Царменес, бр.º 3-Бајо.
Све три су лабораторије повезане са 24Генетицс и све три су такође центри који испуњавају све захтеве квалитета и имају квалификовано особље за ову намену.
Ове лабораторије неће тражити у вашем узорку било који агенс, маркер или биолошку или хемијску компоненту осим ваше ДНК: они ће обрадити ваш узорак искључиво у сврху утврђивања ваших генетских информација.

 

ИИ. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ОСОБА КОЈА ЋЕ ИМАТИ ПРИСТУП ВАШИМ РЕЗУЛТАТИМА (У СЛУЧАЈУ ДА СТЕ УГОВОРИЛИ ДНК АНАЛИЗУ) ИЛИ ВАШИМ ГЕНЕТСКИМ ПОДАТКАМА (У СЛУЧАЈУ ДА СТЕ ВЕЋ ДОСТАВИЛИ СИРОВЕ ПОДАТКЕ СА ВАШИМ ГЕНЕТСКИМ ПОДАТКАМА).

У случају да је уговорена услуга била ДНК анализа, лабораторија неће моћи да зна ваш идентитет нити било који од ваших личних података, јер ће биолошки узорак који вам је дат на анализу бити предмет процеса кодификације или раздруживања: Ваши лични подаци неће бити повезани са узорком јер ће информације које вас идентификују бити замењене или раздвојене кроз систем коришћења јединственог бар кода. Ово ће омогућити само прописно овлашћеном особљу 24Генетицс да повеже узорак пљувачке и генетске информације добијене из њега са вашим налогом клијента 24Генетицс, тако да ће само такво прописно овлашћено особље 24Генетицс имати приступ односу између вашег биолошког узорка, ваше ДНК и информације добијене њиховом обрадом и шифру додељену у сваком случају. И, у сваком случају, особље 24Генетицс-а које приступа вашим генетским подацима у вршењу својих функција биће подвргнуто трајној обавези чувања тајности.
Сходно томе, само прописно овлашћено особље 24Генетицс може приступити вашим личним подацима и резултатима ваших генетских тестова. Такви подаци могу бити откривени трећим лицима само уз вашу изричиту писмену сагласност.
Ово последње важи и у случају да је уговорена услуга ограничена на припрему генетског извештаја о генетским подацима које сте дали.

 

ИИИ. ОДРЕДИШТЕ БИОЛОШКОГ УЗОРКА НА КРАЈУ АНАЛИЗЕ (УКОЛИКО ЈЕ ПРИМЈЕЊИВО)

У случају уговарања услуге која укључује генетску анализу, а самим тим и слање биолошког узорка, одредиште узорка на крају анализе биће његова конзервација, постајући део колекција биолошких узорака компаније 24Генетицс. , и то у циљу спровођења генетских истраживања, како непосредних тако и накнадних.
Сврха оваквог истраживања биће проучавање генетских варијанти које могу предиспонирати настанку болести или условити одговор појединца на одређени третман, са циљем да се допринесе унапређењу знања, превенцији и/или лечењу; као и спецификацију (или његову већу прецизност) географских подручја из којих потиче, нутригенетичку анализу и анализу спортских капацитета, у погледу, између осталог, метаболичког, мишићног и кардиоваскуларног профила; а такође и проучавање својстава коже и могућих услова талента и личности, повезаних са генетиком.
Такве истраге вам неће узроковати додатне непријатности.
Истраживање ће спроводити и особље 24Генетицс-а и особље других истраживачких институција које сарађују, прописно овлашћене од стране 24Генетицс-а.
Можете да опозовете своју сагласност за складиштење и коришћење вашег биолошког узорка у сврхе генетског истраживања (како би, на пример, узорак био уништен или анонимизован) у било ком тренутку и без навођења разлога, тако што ћете контактирати: одговорну за збирке 24Генетика, Пасео де ла Цастеллана, бр. º 95, 28. спрат, Мадрид, ЦП 28046, тлф. +34 910 059 099. Овакав опозив се не односи на податке који су резултат истраживања које је већ спроведено.
Имате право да знате генетске податке добијене анализом донираних узорака.
Ваш биолошки узорак ће бити подвргнут процесу кодификације или раздвајања: ваши лични подаци неће бити повезани са узорком јер ће информације које вас идентификују бити замењене или прекинуте кроз систем коришћења јединственог бар кода. Ово ће омогућити само прописно овлашћеном особљу 24Генетицс да повеже узорак пљувачке и генетске информације добијене из њега са вашим налогом клијента 24Генетицс, тако да ће само такво прописно овлашћено особље 24Генетицс имати приступ односу између вашег биолошког узорка, ваше ДНК и информације добијене њиховом обрадом и шифру додељену у сваком случају. И, у сваком случају, особље 24Генетицс-а које приступи вашим личним и генетским подацима у вршењу својих функција биће подвргнуто трајној обавези чувања тајности. Сходно томе, само прописно овлашћено особље 24Генетицс може приступити вашим личним подацима и резултатима ваших генетских тестова. Такви подаци могу бити откривени трећим лицима само уз вашу изричиту писмену сагласност. Иначе, заштита ваших личних података и, тачније, заштита ваших генетских података, регулисани су одредбама Органског закона 3/2018 од 5. децембра 2018. године о заштити података о личности и гаранцији дигиталних права, и Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27. априла 2016. о заштити физичких лица у погледу обраде личних података и о слободном кретању таквих података и стављању ван снаге Директиве 95/46. /ЕЦ (Општа уредба о заштити података), и Законом 14/2007 од 3. јула о биомедицинским истраживањима и другим прописима на снази.
Генетско истраживање спроведено на вашем биолошком узорку може пружити информације које се односе на ваше здравље. У том случају, имате право да добијете такве информације под условима које сами одредите, укључујући одбијање да примите било коју информацију, у ком случају ваше право да одлучите да не примате такве информације, укључујући неочекивана открића која се могу десити и њихова могући значај за вас, биће стриктно поштовани.
Генетске информације су генерацијске информације, у смислу да откривају наше наслеђе и преносе се на наше потомство, тако да имајте на уму да је у вашем најбољем интересу да информације које вам даје 24Генетицс пренесете члановима ваше биолошке породице.
У случају да 24Генетицс треба да вас контактира (било да прикупи нове податке, добије додатне узорке или у друге сврхе), 24Генетицс ће користити контакт информације у нашој бази података.
Узорци које дајете су бесплатни и алтруистички, тако да нећете добити никакву финансијску накнаду нити ћете имати било каква права на било какву могућу комерцијалну корист добијену као резултат спроведеног истраживања.

 

ИВ. ЧУВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ВАШИХ ГЕНЕТСКИХ ПОДАТАКА

1. Лични генетски подаци ће се чувати, прописно кодирани (на начин да се осигура да их трећа лица не могу повезати са вама јер су информације које вас идентификују замењене или уклоњене помоћу кода), у минималном периоду од пет година од датума када су добијени (минимални период складиштења), након чега можете захтевати да буду избрисани.
Ако такав захтев не буде поднет, подаци ће се чувати, такође прописно кодирани, онолико дуго колико је потребно за очување вашег здравља или здравља трећих лица у вези са вама (максимални период чувања).
У оба случаја (максимални и минимални период складиштења), и уз вашу изричиту сагласност, ваши кодирани генетски подаци могу се користити у истраживачке и наставне сврхе, а резултати истраживања такође могу бити објављени.

2. Осим ових случајева, генетске информације добијене анализом ваше ДНК ће 24Генетицс чувати у својој бази података у анонимном облику, тј. без ваше идентификације као субјекта извора (повратним одвајањем генетских података од извора). субјект, тако да не могу бити повезани са изворним субјектом као идентификована или идентификована особа), јер је веза са изворним субјектом уништена, јер је веза са било којом информацијом која идентификује субјекта уништена, или зато што такво повезивање захтева неразуман напор, схваћен као коришћење несразмерно велике количине времена, трошкова и рада), и то искључиво и искључиво у истраживачке и наставне сврхе и да буде предмет публикација исте природе.
Такви анонимизирани подаци могу се користити у научноистраживачке или наставне сврхе, укључујући објављивање у исту сврху, било од стране особља 24Генетицс-а или од стране особља које је 24Генетицс овластио.
Исто тако, 24Генетицс може дозволити истраживачима или научним или образовним организацијама да користе, у научноистраживачке или наставне сврхе, такве претходно анонимне податке ускладиштене у својој бази података, као и да објаве резултате својих истраживања.

 

Ова енглеска верзија документа је припремљена само у информативне сврхе и нема правну вредност, тако да је једина правно обавезујућа верзија овог уговора она на шпанском језику, која се може консултовати на https://24genetics.es/proteccion-de-datos-geneticos/

  0
  Korpa
  Ваша колица су празна
   Израчунајте испоруку
   Примени Купон